Firma COINVEST to wiedza, doświadczenie i umiejętności skumulowane w ciągu 18 lat działalności doświadczonego zespołu fachowców na rynku polskim i od 5 lat - europejskim. 


Opierając się o własne zaplecze techniczne nasi eksperci i pracownicy świadczą usługi dla budownictwa wykonując główne i pomocnicze konstrukcje stalowe, a także - od 10 lat - specjalistyczne realizacje technologiczne dla branży textile recycling. Bliższe informacje są dostępne na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do wypróbowania tego potencjału i skorzystania z naszych usług.

Wykonujemy konstrukcje stalowe na potrzeby budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego. Posiadamy własną wytwórnię konstrukcji stalowych, której aktualne możliwości produkcyjne są na poziomie 80-120 ton miesięcznie w zależności od typu konstrukcji.

W fazie przygotowawczej i podczas bezpośredniej realizacji blisko współpracujemy z biurami projektów, optymalizując ekonomicznie i technicznie prefabrykowane konstrukcje. Jesteśmy przygotowani do realizacji obiektów metodą design&build co znacznie skraca proces budowlany. Projektowanie, prefabrykacja i montaż odbywają się wtedy niemal jednocześnie.

 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę: Wykrawarki laserowej CNC

Zapytanie ofertowe_COINVEST.pdf
Formularz ofertowy_COINVEST+.pdf

Wyjaśnienie: 

Z uwagi na nieścisłość pomiędzy punktem XIII oraz XIV zapytania ofertowego nr 2/2017/RPO wyjaśniam, iż punkt XIII przyjmuje następujące brzmienie:

1. XIII. KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI (W WAGACH PUNKTOWYCH):

Kryteriami oceny ofert są:

a)   Cena ofertowa (C) rozumiana jako:
·  cena netto urządzenia wykrawarki laserowej, wskazanego w przedmiocie zamówienia; waga 45 punktów.

b)  Termin realizacji zamówienia (T) rozumiany jako:
·  najkrótszy termin realizacji zamówienia oznaczający okres od dnia podpisania umowy do dnia dostawy urządzenia. Termin realizacji zamówienia określany jest w tygodniach; waga 35 punktów.

c)  Okres gwarancyjny (G) rozumiany jako:
· termin objęcia przedmiotu zamówienia gwarancją. Termin gwarancji określany jest w miesiącach; waga 20 punktów.

 

2.  Nieścisłość występuje również pomiędzy zapytaniem ofertowym oraz formularzem ofertowym w opisie podmiotów wykluczonych. W formularzu ofertowym w punkcie dotyczącym oświadczenia o braku powiązań powinien być zapis:

-   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (było: posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji).

Z uwagi na powyższe, publikujemy  poprawiony formularz ofertowy.

 

 

 Nasze wybrane realizacje


 

Zobacz więcej realizacji